kultura

Naša strast so projekti, pri katerih lahko s svojim pristopom prispevamo k oblikovanju umetniškega dela kot zaključene celote. To vključuje vse: od ustvarjanja vizualne podobe projekta do dokumentiranja kulturnih dogodkov.